Werners Advokatbyrå är Karlstads och Värmlands äldsta byrå.  Hösten 1921 startade advokaten Inge Lindholm advokatverksamhet i Karlstad.

Patrik Moberg

Verksamhetsområden

Asyl- och utlänningsrätt
Avtals- och köprätt
Brottmål
Familje- och arvsrätt
Fastighets-, hyres- och entreprenadrätt
Förvaltnings- och socialrätt

 

 

E-post: patrik.moberg@werners.se
Mobil: 076 – 946 32 12
Växel: 054-185430

Bodil Bäckstrand

Ekonomi

 

E-post: bodil.backstrand@werners.se
Växel: 054-185430
Mobil: 070-3097991