Asyl- och utlänningsrätt

Rättsområdet avser frågor som rör uppehållstillstånd, verkställighet enligt Dublinförordningen och om medborgarskap. I vissa fall har du som sökande rätt till ett offentligt biträde när det gäller frågor om uppehållstillstånd och verkställighet enligt Dublinförordningen.

 

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i frågor som rör asyl, verkställighet och ansökan om medborgarskap.