Avtals- och köprätt

I de flesta sammanhang, både för företag och för privatpersoner, uppkommer frågor rörande avtals- och köprätt och avtalstolkning. Hos oss kan du få hjälp med att upprätta avtal och köpehandlingar.

 

Vid köp och försäljning av egendom kan det uppstå tvister. Vi biträder i avtals- och köprättsliga tvister mellan köpare och säljare.