Brottmål

Offentlig försvarare:

Är du misstänkt för brott har du under vissa förutsättningar rätt att få en offentlig försvarare. En offentlig försvarare ska bevaka din rätt under polisutredning och vid en eventuell rättegång. Vi har mångårig erfarenhet av försvararuppdrag.

Målsägandebiträde:

Om du har blivit utsatt för brott har du i många fall rätt till ett målsägandebiträde. Som målsägandebiträde tar vi tillvara dina rättigheter och för att vara ditt stöd under eden rättsliga processen.

Du kan själv begära att en viss advokat ska försvara dig eller vara ditt målsägandebiträde. Vi har mångårig erfarenhet av målsägandebiträdesuppdrag.

Särskild företrädare för barn:

Vid misstanke om att ett barn har utsatts för brott utses en särskild företrädare för barn om det kan antas att vårdnadshavarna inte kan tillvarata barnets intresse. Den särskilda företrädaren ska tillvarata barnets intresse och övertar vårdnadshavarnas ansvar i det som rör förundersökningen och eventuell rättegång. Vi biträder även som särskild företrädare.