Familje- och arvsrätt

Vi handlägger alla typer av familjerättsliga ärenden. Du kan få hjälp i frågor som rör bodelning, vårdnadstvister, tvister avseende boende och umgänge, underhållsbidrag till barn, god man för bortavarande part i familjerättsliga frågor och arvskiftesfrågor.

 

Hos oss kan du även få rådgivning angående äktenskapsskillnad, bodelning och arvskiftesfrågor samt  hjälp med att upprätta äktenskapsförord, samboavtal, testamente eller gåvobrev.

 

Om någon i din närhet har avlidit kan vi hjälpa till med boutredning, bouppteckning och arvskifte.

 

Vi åtar oss även uppdrag som bodelningsförrättare, boutredningsman, testamentsexekutor och som ombud i tvister avseende klander av testamente, kränkning av laglott, testamentstolkning m.m.