Fastighets- hyres och entreprenadrätt

Rättsområdet innefattar flera rättsområden som för fast egendom. Werners advokatbyrå har lång erfarenhet av många delar inom det fastighetsrättsliga området.

 

Vi biträder i frågor som rör privata och kommersiella fastigheter; fastighetsöverlåtelser, processer om fel i fastighet, hyra, servitut, arrende, ledningsrätt, markexploatering, bygglov, marklov och detaljplaner m.m. Du kan även få hjälp i tvister med köpare, säljare, mäklare, besiktningsman, grannar, kommun och staten.

 

Inom rättsområdet entreprenadrätt biträder vi i tvister avseende avtalstolkning, hantverkstjänster, bygg-och reparationsarbeten, nyproduktion och ombyggnationer.

 

Vi samarbetar med Villaägarnas riksförbund och ger deras medlemmar upp till en timmes kostnadsfri rådgivning.