Förvaltnings- och socialrätt

Rättsområdet avser myndigheters handläggning av frågor mellan myndigheter och enskilda personer. Exempelvis finns det lagar som ger myndigheter rätt att ingripa mot enskilda personer. En utredning om tvångsvård är en situation där den som utreds hamnar i en utsatt situation och när den som utreds är ung drabbar det också föräldrarna. Du har därför rätt till ett offentligt biträde när det gäller omhändertagande, oavsett om det gäller misstänkt missbruk, LVM, eller vård av unga, LVU.

 

Vi biträder i socialmål (LVU, LVM och LPT/LRV), som rättegångsbiträde och god man i ärenden om förvaltarskap.