Miljörätt

Vi arbetar med miljörättsliga frågor såsom ansvar för förorenad mark och efterbehandlingsåtgärder, samt vattenrättsliga frågor såsom anmälan och ansökan om vattenverksamhet. Vi företräder även sakägare i vattenrättsliga frågor.

 

Miljöskador som avser personskada, sakskada och ren förmögenhetsskada som verksamhet på en fastighet har orsakat i sin omgivning. Exempel på miljöskador är grundvattensänkning, buller och vibrationsskador.

 

Vi kan biträda dig om du drabbats av en miljöskada och behöver hjälp.